Advies van de VREG aan de Commissie Energie 2030

De VREG heeft het advies dat ze verstrekte aan de Commissie Energie 2030 op haar website geplaatst.

De VREG meent dat het beoordelen van de kwantitatieve conclusies van de Commissie bemoeilijkt wordt doordat onvoldoende informatie beschikbaar is over het gebruikte model. Daarom onderschrijft de VREG de aanbeveling om bijkomende middelen aan te wenden voor onderzoek op het gebied van energiesysteemmodellering.

Verder stelt de VREG dat het negeren in het voorlopige rapport van de Commissie van het gewestelijke beleid inzake hernieuwbare energiebronnen een vertekend beeld geeft, doordat bepaalde pistes voor CO2-reductie a-priori worden uitgesloten.

Volgens de VREG is een grondiger analyse van de technische kosten voor de aanpassingen aan de infrastructuur vereist.

De werking van de geliberaliseerde markt is volgens de VREG een essentieel onderdeel van elke studie in verband met de energiebevoorrading. De VREG onderschrijft het belang van een stabiel regelgevend kader, strikt markttoezicht, en transparante prijssignalen.