Bestek voor aankoop elektriciteit

Sinds 1 januari 2007 zijn ook de Waalse en de Brusselse energiemarkten volledig vrijgemaakt. Dit leidt ertoe dat ook de gemeenten vrij hun elektriciteit en aardgas kunnen (of moeten) aankopen.

De Union des Villes et Communes de Wallonie heeft een standaardbestek voor de aankoop van elektriciteit op haar website geplaatst.