BTW en groenestroomcertificaten

In de kamercommissie financiën van 20 mei 2008 stelde Maxime Prévot een aantal vragen aan de minister van financiën over de fiscale gevolgen van de toekenning aan particulieren en verkoop door particulieren van groenestroomcertificaten en van de verkoop van elektriciteit door particulieren.

Uit het antwoord van de minister blijkt het volgende:
- Particulieren die groenestroomcertificaten ontvangen voor de elektriciteit die zij zelf verbruiken zijn niet onderworpen aan de BTW wanneer zij die groenestroomcertificaten verkopen aan de netbeheerders;
- Particulieren die op geregelde basis basis meer elektriciteit produceren dan zij zelf verbruiken zijn wel onderworpen aan de BTW wanneer zij hun groenestroomcertificaten verkopen aan de netbeheerders zowel voor de verkoop van de elektriciteit als voor de verkoop van de groenestroomcertificaten. Dit geldt echter niet wanneer hun jaarlijkse inkomsten lager zijn dan 5.580 EUR (vrijstellingsregeling voorzien in artikel 56, § 2, BTW-Wetboek).

De opbrengst van de verkoop van groenestroomcertificaten zijn geen belastbare inkomsten in de personenbelasting "pour autant que cette énergie soit produite au moyen d'installations utilisées exclusivement dans la sphère privée".