De oppositie voert een zinnig debat

Gisteren las ik de volgende gedachtenwisseling in het Integraal Verslag van de plenaire zitting van de Kamer:

01.13Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Toch een reactie, mijnheer Dedecker. De prijs van elektriciteit wordt bepaald aan de hand van het laatst geproduceerde kilowattuur, dat komt vaak niet van de kerncentrales. Het zijn niet de consumenten die vandaag profijt halen uit kernenergie die goedkoop geproduceerd wordt. Integendeel, het zijn de Belgische gezinnen geweest die via hoge energiefacturen betaald hebben voor de vervroegde en versnelde afschrijving van de kerncentrales, maar die vandaag aan hun energiefactuur niet merken dat kernenergie bijna niets kost. Eigenlijk houdt wat u zegt gewoon geen steek.

Wel kunnen wij via investeringen in hernieuwbare energie de kostprijs van hernieuwbare energie doen dalen. Het is dus veel beter daar geld in te investeren.

01.14Jean-Marie Dedecker (LDD): Mevrouw, daarin hebt u gelijk. Het komt door de monopolisering van de energiemarkt, die goedgekeurd is door alle grote partijen, die er mee van geprofiteerd hebben, ook om hun burgemeesters een plezier te doen. Het monopolie is gegeven aan Electrabel, en nu aan Suez. Natuurlijk zit het probleem daar. Maar als u een klein beetje verstandig nadenkt: er bestaat een heel mooie studie die zegt: als wij de kerncentrales open houden en als wij die 12 tot 50 miljard winst die wij zo zullen genereren kunnen doorrekenen in de elektriciteitsprijzen, en 70% daarvan op de markt gooien, zal het er heel anders uitzien.

Lire dans

Aperçus écrits