Een biogasinstallatie kan in agrarisch gebied

In zijn arrest van 6 december 2007 (R.v.St., De Coster, nr. 177.640, 6 december 2007) aanvaardt de Raad van State (weliswaar in een schorsingsprocedure) dat een biogasinstallatie kan geëxploiteerd worden in een agrarisch gebied:
"dat op het eerste gezicht mag worden aangenomen dat een biogasinstallatie waar mest en groenafval worden verwerkt dermate nauw aansluit bij de landbouw; dat zij thuishoort in een agrarisch gebied, zeker nu de verwerkte mest grotendeels van het eigen bedrijf afkomstig is;"

Lire dans

Aperçus écrits