Elia-heffing

Volgens verschillende persberichten zou de Vlaamse regering beslist hebben om de Elia-heffing af te schaffen.

Meer informatie over dit gevoelig thema vind je bij de VVSG.