En nog een commissie

Na de Commissie-Ampère en de Commissie 2030 en ondanks de noodsignalen die de CREG eerder uitstuurde, zal de nieuwe regering een nieuwe commissie in het leven roepen. Het ontwerp van regeerakkoord bepaalt:

Om de Kyoto-doelstellingen en de Europese en internationale verplichtingen na te leven, met name betreffende hernieuwbare energie en uitstoot van broeikasgassen, de zelfvoorziening van ons land te vergroten, en de energiebevoorrading en structureel betaalbare prijzen te verzekeren, zal de regering voor het einde van juni 2008 een groep van nationale en internationale experts, onder andere het IPCC, installeren om te onderzoeken wat op middellange en lange termijn de ideale energiemix in België moet zijn. Deze groep van experts zal haar verslag voorstellen om de regering in staat te stellen voor het einde van 2009 de nodige beslissingen te nemen. De regering zal de uitbouw van een net voor een gedecentraliseerde elektriciteitsproductie ondersteunen.

Voor eind 2009 (met andere woorden voor 2010) weet niemand wat er met onze elektriciteitsproductie zal gebeuren.

Waarom trekt Electrabel zelf de stekker van de kerncentrales niet uit? Dan moet er geen commissie meer samenkomen om vast te stellen dat België een onoverkomelijk probleem tegemoetgaat.

Lire dans

Aperçus écrits