Energieprestatie - herziening

De Vlaamse regering besliste gisteren, op voorstel van minister Freya Van den Bossche, een aantal besluiten van de Vlaamse regering te wijzigen:
- het besluit tot toekenning van premies voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen in woongebouwen
- het besluit rond de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik
- de besluiten over de invoering van het energieprestatiecertificaat
- besluit met de eisen rond energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen

Volgens het persbericht van de Vlaamse regering is het de bedoeling "een aantal knelpunten uit het eerste besluit te verhelpen, zoals de voorwaarde dat alle betalingen in hetzelfde jaar moeten gebeuren, de premie voor eigenaars van een appartement in een appartementsgebouw in mede-eigendom en de definitie van een bestaande woning voor de premie voor dakisolatie."