Gedragscode aardgas

Het invoeren van de nieuwe Gedragscode voor aardgas, die de eerste versie van 12 juni 2001 volledig zou moeten vervangen en zoals voorgesteld door de CREG in juli 2009, is nog niet voor morgen.

In de kamercommissie bedrijfsleven verklaarde minister Magnette dat één en ander vertraging heeft opgelopen omdat het overleg met de gewesten, dat door hen gevraagd was, pas in november kon starten (voordien waren er immers de naweeën van de gewestelijke verkiezingen). Het overleg is, blijkens de uitleg van de minister, bijna afgerond. Het ontwerp zal nu nog voorgelegd worden aan de Inspectie van Financiën, in eerste lezing goedgekeurd worden door de federale ministerraad, voor finalisatie overlegd worden de gewesten en ten slotte voorgelegd worden aan de Raad van State.
"Le texte devrait être promulgué sans attendre, mais cette procédure prendra encore un peu de temps."