Het nieuwe capaciteitstarief

Op 13 augustus 2020 publiceerde de VREG zijn langverwachte tariefmethodologie voor de periode 2021-2024.

De belangrijkste nieuwigheid is ongetwijfeld de invoering van een capaciteitstarief voor elektriciteit voor huishoudelijke afnemers en bedrijven op het laagspanningsnet. Vanaf 2022 worden de netkosten voor deze netgebruikers met een digitale meter als volgt berekend: 20% wordt berekend op basis van het verbruik (kWh), 80% op basis van de gemiddelde maandpiek (kW), met een minimum van 2,5 kW. Netgebruikers die begin 2022 nog geen digitale meter hebben, zullen voorlopig de minimale bijdrage (die wordt berekend op een gemiddelde maandpiek van 2,5 kW) betalen.

De maandpiek wordt berekend op kwartierbasis. Wanneer de piek gedurende minstens 15 minuten boven 2,5 kW ligt, betaalt de netgebruiker extra. Met kortere pieken wordt er geen rekening gehouden. Het aantal keren dat er in dezelfde maand een piek wordt veroorzaakt door de netgebruiker, maakt niet uit voor de tarifering. Alleen de hoogste kwartierpiek tijdens een bepaalde maand telt.

De rest van de distributienettarieven (openbare dienstverplichtingen, toeslagen en andere transmissiekosten) zullen zoals voorheen worden berekend op basis van het verbruik.

Het dag- en nachttarief wordt afgeschaft. Voorlopig wordt er bij de tarifering trouwens helemaal geen rekening meer gehouden met het tijdstip waarop de netgebruiker elektriciteit verbruikt. Of een netgebruiker een piek veroorzaakt op een moment waarop er in het algemeen heel weinig elektriciteit wordt verbruikt, of op een moment waarop er heel veel elektriciteit van het net wordt afgenomen, maakt niet uit voor de tarifering.

De bedoeling van dit capaciteitstarief is dat netgebruikers op hun digitale meter hun piekverbruik in het oog zullen houden en hun gedrag daaraan aanpassen. Door hun verbruik in de tijd te spreiden (bv. door niet tegelijkertijd de oven, de wasmachine op hoge temperatuur en de droogkast te gebruiken en de elektrische wagen op te laden), zullen ze grote pieken en de bijhorende kosten kunnen vermijden. Op die manier hopen de VREG en Fluvius om grote bijkomende investeringen in het distributienet te kunnen vermijden.

De VREG wil daarnaast ook een injectietarief voor prosumenten invoeren, maar wacht daarvoor het arrest van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende tellers af.

Voor bedrijven die op het middenspanningsnet of rechtstreeks op een transformator tussen het hoog- en middenspanningsnet of het midden- en laagspanningsnet zijn aangesloten, bestaat er al een gedeeltelijk capaciteitstarief. Een deel van de netkosten en van de transmissiekosten wordt vandaag al aangerekend op basis van de jaarpiek. Dit is de hoogste piek die een bedrijf op een periode van 12 maanden heeft veroorzaakt (het kwartiervermogen). Het andere deel van de netkosten en het resterende deel van de distributienettarieven (openbare dienstverplichtingen, toeslagen en andere transmissiekosten) worden vandaag berekend op basis van het verbruik.

Vanaf 2022 zullen de netkosten voor deze bedrijven volledig op basis van capaciteit worden berekend. Er wordt rekening gehouden met twee factoren: enerzijds met het toegangsvermogen (kVA) (dit is de geschatte maximale capaciteit die het bedrijf nodig heeft) en anderzijds met de maandpiek (kW). Er zal dus niet meer met een jaarpiek worden gewerkt, maar ook met een maandpiek (zoals bij de netgebruikers die op het laagspanningsnet zijn aangesloten). De netkosten zullen voor de helft worden berekend op basis van het toegangsvermogen en voor de andere helft op basis van de maandpiek. Bedrijven hebben er alle belang bij om hun toegangsvermogen goed in te schatten. Wanneer ze dit te hoog inschatten, betalen ze meer. Maar ook wanneer ze dit te laag inschatten, betalen ze extra voor de maandpieken die hun toegangsvermogen overschrijden.

De rest van de distributienettarieven (openbare dienstverplichtingen, toeslagen en andere transmissiekosten) zullen net zoals bij netgebruikers op laagspanning zoals voorheen worden berekend op basis van het verbruik.

Meer uitleg vindt u op de website van de VREG: https://www.vreg.be/nl/toekomst-nettarieven-capaciteitstarief en https://www.vreg.be/nl/document/besl-2020-31

Lire dans

Aperçus écrits

Op 13 augustus 2020 publiceerde de VREG zijn langverwachte tariefmethodologie voor de periode 2021-2024. De belangrijkste nieuwigheid is ongetwijfeld de invoering van een capaciteitstarief voor elektriciteit voor huishoudelijke afnemers en bedrijven op het laagspanningsnet. Vanaf 2022 worden de netkosten voor deze netgebruikers met een digitale meter als volgt berekend: 20% wordt berekend op basis van het verbruik (kWh), 80% op basis van de gemiddelde maandpiek (kW), met een minimum van 2,5 kW. Netgebruikers die begin 2022 nog geen digitale meter hebben, zullen voorlopig de minimale bijdrage (die wordt berekend op een gemiddelde maandpiek van 2,5 kW) betalen.