Ombudsman energie kan eindelijk beginnen

Voor Eric Houtman, gewezen kabinetsmedewerker van Freya Van den Bossche en Paul Magnette en Nederlandstalig federaal ombudsman energie, zijn nu al de beste professionele wensen voor 2010 uitgekomen. Hij mag de burelen die hij gehuurd heeft, de medewerkers die hij aangesteld heeft, de telefoontoestellen die hij gekocht heeft, de kredieten die hij gekregen heeft van de CREG eindelijk echt beginnen te gebruiken.

Ofschoon er, ondanks het gemakkelijke examen, nog geen Franstalige ombudsman is benoemd, zorgt artikel 15 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen ervoor dat "wanneer slechts een van de twee leden van de ombudsdienst benoemd is," (zoals vandaag) "is dat lid gemachtigd de bevoegdheden van [Ombudsman] alleen uit te oefenen".

Annemie Peeters mag aan Paul Magnette zondag een ruiker bloemen sturen. Artikel 15 treedt dan in werking.