Onze Noorderburen over de formatie

De Nederlandse elektronische nieuwsbrief Energeia schrijft vandaag op de voorpagina "Belgische regeringsonderhandeling: kerncentrales langer open, meer concurrentie". De volgende passage is Hollands direct:

Wat staat er wel in het pak papier met als titel 'De kracht van mensen. Samen uitdagingen ombuigen tot kansen'? Energeia zoomt in op hoofdstuk 5: Kansen voor duurzame ontwikkeling. Daarin worden de klimaatdoelstelling, de houding ten opzichte van kernenergie en de visie op de vrije markt uit de doeken gedaan. Hoewel er concrete punten worden genoemd, is de grote afwezige vaak het antwoord op de vraag "hoe dan?".