Plaatsing van zonnepanelen door particulieren

In antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Dehaene over de plaatsing van zonnepanelen door particulieren herhaalde minister van ruimtelijke ordening Van Mechelen dat een stedenbouwkundige vergunning niet nodig is voor:
a) dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak, tot een maximum van 20% van de oppervlakte van het dakvlak in kwestie;
b) fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers op een plat dak.

Volgens de minister kunnen in een woongebied zonnepanelen in de tuin geplaatst worden. De goede plaatselijke ordening mag volgens de minister evenwel niet geschaad worden. De overheid zal een dergelijke aanvraag in alle objectiviteit beoordelen en een afweging maken.

Niet zonder enig sarcasme ziet de minister voor slecht georiënteerde woningen slechts twee oplossingen:

Vanuit ruimtelijke ordening zijn de mogelijkheden om in te spelen op slecht georiënteerde woningen zeer beperkt. Burgers kunnen uiteraard een aanvraag indienen om een nieuwe woning te bouwen die wel goed georiënteerd is voor de plaatsing van zonnepanelen. Ook kunnen ze overwegen om een aanvraag tot plaatsing van zonnepanelen in hun tuinzone in te dienen.

Lire dans

Aperçus écrits