Publigas en het Belgische gemeentelandschap

Naar aanleiding van de verklaringen van GDF Suez over het verkopen van haar participaties in Fluxys en Elia hernemen de politieke debatten over de rol van de gemeenten in het netbeheer via Publigas en Publi-T. Vooral Publigas, die na de verkoop van haar aandelen in Distrigas over nogal wat financiële reserves zou beschikken, komt in beeld.

Maar wat is Publigas en wie zijn haar aandeelhouders.

Op basis van de informatie op de (voortreffelijke) website www.gemeentelijkeparticipaties.be blijkt het aandeelhouderschap van Publigas als volgt verdeeld:Finiwo, Figga, Fingem, Finilek en Finea zijn de financieringsvehikels van de gemeenten van de gemengde sector. IBE is een vehikel van de gemeenten die participeren in Sibelga. De VEH, Vlaamse energieholding, groepeert onder andere de gemeenten uit de zuivere sector, maar ook een aantal andere ondernemingen, zoals blijkt uit onderstaande diagram. Ook het relatief grote belang van Gent (onrechtstreeks ongeveer 2% in Publigas) blijkt hieruit.
[Correctie 27 januari 2010: Het is het financieringsvehikel IKA in plaats van het vermelde IVEKA]