Rationeel energiegebruik

In het Elektriciteitsdecreet wordt de basis gelegd om ook in een geliberaliseerde energiemarkt met toenemende concurrentie aandacht te blijven hebben voor rationeel energiegebruik (REG). In het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik worden deze verplichtingen verduidelijkt.

Het besluit van de Vlaamse regering van 2 maart 2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik dat vandaag in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is, heft het besluit van 29 maart 2002 op. In het nieuwe besluit worden onder andere actie- en resultaatsverplichtingen opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders. Het Vlaams Energieagentschap wordt gelast een initiatief te nemen opdat de elektriciteitsdistributienetbeheerders een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de aardgasnetbeheerders.

Het nieuwe besluit treedt binnen tien dagen in werking.