"Te weinig voorwaarden gekoppeld aan subsidie zonnepanelen"

Op de GreenCorner blog van Econoshock.be schrijft Heleen Van Hoof een interessant en genuanceerd pleidooi voor het behoud van subsidies voor zonnepanelen. Zij verwijst hiervoor ook naar het feit dat je "sinds januari 2010 voor nieuwe systemen enkel nog groene stroomcertificaten indien het dak voldoende geïsoleerd is".

Tijdens mijn jaarlijkse lezing over hernieuwbare energie op de studiedag van het Instituut voor Milieu- en Energierecht op 22 april ga ik ook in op de juridische aspecten van die isolatieverplichting (zie hierover ook al mijn eerder bericht).

Zelfs na de teksten van het besluit van de Vlaamse regering van onder naar boven en van links naar rechts gelezen te hebben, vindt ik nog steeds grote juridische graten in die regeling: schending van het elektriciteitsdecreet, schending van de privacy, schending van de woonst, schending van de hoorplicht, ...

Ik vrees dat het behoud van de groenestroomcertificaten voor de zonnepanelen niet kan gemotiveerd worden op basis van die isolatieverplichting. Die mangelt immers langs alle kanten.

Lire dans

Aperçus écrits