Voorstellen van Distrigas aan de Europese Commissie

Eind februari 2004 nam de Europese Commissie "punten van bezwaar" aan betreffende de gasleveringscontracten van Distrigas met een industriële afnemer. Op 30 juni 2005 maakte de Commissie een voorlopige beoordeling over de gasleveringscontracten van Distrigas met bepaalde afnemers. Op 8 mei 2006 nam de Commissie een aanvullende mededeling van punten van bezwaar aan, die was toegespitst op de door Distrigas gesloten gasleveringscontracten met industriële gebruikers in België.

Distrigas heeft mondeling en schriftelijk op de bezwaren van de Commissie geantwoord en benadrukte daarbij dat zij het niet eens was met de voorlopige beoordeling van de Commissie. Distrigas bood evenwel aan zich aan een reeks toezeggingen te houden, om aan de concurrentiebezwaren van de Commissie tegemoet te komen.

De belangrijkste elementen van de toezeggingen zijn:
- Distrigas zal ervoor zorgen dat in elk kalenderjaar minimaal 65 % en gemiddeld over alle kalenderjaren minimaal 70 % van de door haarzelf en de verbonden ondernemingen geleverde gasvolumes aan industriële gebruikers en elektriciteitsproducenten in België, terug zal vloeien naar de markt; dat wil zeggen dat andere leveranciers een concurrerend aanbod kunnen doen aan de betrokken afnemers.
- De nieuwe contracten met de industriële gebruikers en elektriciteitsproducenten zullen een maximale duur van vijf jaar hebben.
- Distrigas zal met wederverkopers geen gasleveringsovereenkomsten sluiten van een duur van meer dan twee jaar.
- Distrigas zal in haar toekomstige gasleveringsovereenkomsten geen enkele clausule in verband met het gebruik, de wederverkoop, de bestemming of de stilzwijgende verlenging opnemen en zal alle dergelijke clausules uit de bestaande gasleveringsovereenkomsten schrappen.

De toezeggingen gelden gedurende vier jaar vanaf begin 2007. Zij zullen van toepassing zijn voor zover Distrigas een marktaandeel van meer dan 40 % bezit, en haar aandeel ten minste 20 % hoger is dan dat van haar dichtste concurrent.

Indien Distrigas na afstoting door Gaz de France/Suez wordt overgenomen, zullen de toekomstige verkopen van de overnemer in België deel uitmaken van de toezeggingen. De bestaande contracten van de overnemer zullen na een overgangsperiode van een jaar meegeteld worden, tenzij de bestaande contracten van de overnemer niet meer dan 5 % van de verkopen van Distrigas in 2007 uitmaken.

De Europese Commissie maakte de voorgestelde verbintenissen van Distrigas bekend op 5 april 2007.