Afschrijvingspercentage fotovoltaïsche elementen

Op een schriftelijke vraag van kamerlid Nollet over welk afschrijvingspercentage toegepast moet worden op investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen, antwoordde de minister van financiën dat het afschrijvingspercentage moest overlegd worden met de bevoegde administratie. Niettemin stelde hij:
Toch meen ik dat een afschrijving over een dermate korte periode van 5 jaar niet als redelijk mag worden beschouwd, vermits de levensduur van deze panelen in het algemeen op 40 jaar wordt geschat, met een fabrieksgarantie van 10 jaar en een opbrengstgarantie van 25 jaar.

Lees u in

Geschreven inzichten