Beschikbare vergoeding uit Turteltaks voor 2016

Op basis van artikel 6.4.14/2 Energiebesluit, ingevoegd door het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2016, ontvangen de distributienetbeheerders een vergoeding voor de financiële openbaredienstverplichting om minimumsteun te betalen voor groenestroomcertificaten. Die vergoeding ontvangen zij uit de opbrengst van de bijzondere energieheffing (Turteltaks).

Met het ministerieel besluit van 17 december 2016 (Belgische Staatsblad van 23 januari 2017) bepaalde de Vlaamse minister van energie de daartoe beschikbare middelen voor 2016 op “maximaal 165 miljoen euro”.