Bijkomende isolatie en ruimtelijke ordening

Het (Vlaamse) parlementaire jaar is weer op gang geschoten. Het aantal schriftelijke vragen neemt weer toe.

Vlaamse volksvertegenwoordiger Annick Deridder stelde aan minister Van Mechelen de vraag hoe de wens van vele burgers om hun huizen bijkomend te isoleren te rijmen viel met de stedenbouwkundige regelgeving. Zo zouden er bij bouwaanvragen knelpunten gesignaleerd zijn met betrekking tot de bepleistering van gevels met een extra laag isolatie en het isoleren van buitengevels met isolatie en bekleden van de gevel met diverse gevelmaterialen (beperkingen naar pleisterwerk volgens BPA-richtlijnen (niet overal is bepleisteren van gevels toegelaten) en overschrijding van rooilijnen (zowel openbaar domein als privédomein)) of het isoleren van het dak (beperkingen naar nokhoogte en het feit dat het dak vaak niet meer even hoog is als het dak van de buur).

Zij vroeg de minister naar een algemene richtlijn.

Minister Van Mechelen antwoordde:
De energie prestatieregeling zorgt er inderdaad toe dat eigenaars hun woning wensen te isoleren. Voor bestaande woningen leidt dat vaak tot discussie, en zeker wanneer door het aanbrengen van isolatie de rooilijn of bouwzone wordt overschreden.

Zoals ik reeds heb gesteld in de commissievergadering van 14 juni 2007, waarbij deze problematiek werd besproken, is het niet eenvoudig om zomaar bijkomende vanuit Vlaams niveau bijkomende regelgeving op te stellen. U kan dit nalezen in het commissieverslag nr. 896 (2006-2007).

De stedenbouwkundige situaties verschillen van plaats tot plaats dat het quasi onmogelijk is om hieromtrent een relevante richtlijn op te stellen. Een aanpak op gemeentelijk niveau lijk hier meer aangewezen. Bijkomend maakt de rooilijnproblematiek het soms onmogelijk om te kunnen voldoen aan de isolatie reglementering, echter behoort deze materie niet tot mijn bevoegdheid.

Lees u in

Geschreven inzichten