De Raad van State is écht niet meer bevoegd inzake tariefbeslissingen

De CREG is een administratieve overheid. Daarover is iedereen (zie hierover een studie van de CREG) het eens.

Met de wet van 27 juli 2005 heeft de federale wetgever het beroep tegen bepaalde handelingen van de CREG toch toegewezen aan het hof van beroep te Brussel. Binnen die reeks handelingen vallen de beslissingen over de distributienettarieven.

Op basis van artikel 29, § 1, 6°, van de Elektriciteitswet is dat hof inderdaad bevoegd voor de beslissingen van de CREG betreffende die tarieven. Door dit artikel wou de wetgever de bevoegdheid van de Raad van State uitsluiten.

Niettemin dienden de zuivere distributienetbeheerders (DNBs) (Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE), Autonoom Gemeentebedrijf Merksplas (AGEM), Inter-Energa, IVEG, West-Vlaamse Energie - en Teledistributiemaatschappij (WVEM)) “louter ten bewarende titel” bij de Raad van State een vordering tot vernietiging van een aantal tariefbeslissingen in.

De Raad van State was duidelijk: "De bevoegdheid van het Hof van Beroep te Brussel sluit te dezen de bevoegdheid van de Raad van State uit."

Zie RvS 15 juli 2009, nrs. 195.272-195.278.

Lees u in

Geschreven inzichten