Goedkeuring van de Technische Reglementen door de Vlaamse Minister van Energie

De Nieuwsbrief van de VREG meldt dat de Vlaamse Minister van Energie op 4 april 2007 de (nieuwe of vernieuwde) Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Distributie Gas goedgekeurd heeft.

Meer informatie en de reglementen staan op de website van de VREG.