Het Vlaamse energiebedrijf en het Vlaamse energiedienstenbedrijf en ...: geen Vlaamse Electrabel!

Tijdens het Actualiteitsdebat over het werkgelegenheids- en investeringsplan van de Vlaamse Regering haalde oud-minister Ceysens ook de onduidelijkheid over de plannen van de huidige regering om een Vlaams energiebedrijf op te richten door de mangel:
Collega’s, wachten is het ook op duidelijkheid over de oprichting van een Vlaams energiebedrijf, waarbij nu in dit plan ook een Vlaams energiedienstenbedrijf wordt aangekondigd. Dat zijn er nu al twee. Wat moeten we bij dat laatste verstaan? Komt er een Vlaams Electrabel dat Vlaamse elektriciteit door Vlaamse leidingen tot aan Vlaamse stopcontacten brengt? Is het dat? Graag enige opheldering. Deze ochtend in de commissie begreep niemand, ook leden van de meerderheid niet, waarover het in godsnaam gaat, noch inzake het Vlaams energiebedrijf, noch wat het Vlaams energiedienstenbedrijf betreft.
Minister Lieten verduidelijkte:
In het regeerakkoord staat nergens dat we een Vlaams Electrabel zullen oprichten. Er staat wel dat we een Vlaams energiebedrijf zullen oprichten. En er staat ook in wat de doelstellingen daarvan zijn, namelijk inzetten op energiebesparing, op energierecuperatie en op alternatieve energieprojectie en -productie. (...) En de voorbereidingen voor het oprichten van het Vlaams energiebedrijf zijn volop bezig. U zult daar ongetwijfeld uw honger mee kunnen stillen op het moment dat we de zaak in het parlement zullen bespreken. Ik kan u verzekeren dat de inhoud zoals ze in het regeerakkoord staat, tot uitdrukking zal komen.