IEA overzicht van de gasstromen in Europa

Het Internationaal Energieagentschap, IEA, publiceert een interactieve kaart van de aardgasstromen in Europa. Voor België ziet het plaatje, anno oktober 2009, er zo uit:In oktober 2008 werd er 3300 miljoen m³ aardgas in België ingevoerd. De voornaamste ingangspunten waren de LNG-terminal, de Zeepipe, de Interconnector (samen goed voor 2000 miljoen m³ aardgas) en Poppel (L-gas).

Er werd in dezelfde maand 2500 miljoen m³ aardgas uitgevoerd, vooral via Blaregnies (1250 Mm³) en Eynatten (800 Mm³).