Inwerkingtreding EPB-regeling voor private huizen

De kranten kopten vandaag dat de energieprestatievereisten van kracht worden voor private woningen.

Daarmee zijn de kranten tegelijk zeer laat met hun berichtgeving (het EPB-Decreet werd aangenomen op 7 mei 2004) en wat voorbarig.

Het persbericht van de Vlaamse regering luidt immers als volgt:

"De Vlaamse Regering beslist principieel om het energieprestatiecertificaat voor residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur in te voeren. De bestaande regelgeving met betrekking tot de uitvoering van de energieaudit wordt in het besluit geïncorporeerd. Over dit besluit wordt nog advies ingewonnen bij de SERV en de MiNa-Raad."