Korting op de energiefactuur

De discussie rond de korting op de energiefactuur voerde ook de Kamercommissie Bedrijfsleven tijdens haar vergadering van 24 september 2008. Katrien Partyka (CD&V), Tinne Van der Straeten (Groen!) en Philippe Henry (Ecolo) ondervroegen minister Magnette over het koninklijk besluit van 1 september 2008, dat procedureel volledig afwijkt van de voorschriften van de Programmawet van 8 juni 2008 (zie vorige post).

Magnette stelde: "L'arrêté royal sera donc maintenu, étant donné que le gouvernement et la Commission de la protection de la vie privée ont donné leur accord, mais aussi parce qu'il est déjà entré en application. Toutefois, comme convenu au sein du gouvernement, et à la demande de la Commission de la protection de la vie privée, j'introduirai au cours du Conseil des ministres de ce vendredi un projet de loi renforçant plus encore la base légale actuelle, de sorte que les fournisseurs seront remplacés par le SPF Économie en qualité de gestionnaire de ces réductions."

Dit lokte bij Tinne Van der Straeten de volgende reactie uit:
"U handhaaft het KB. Volgens mij is het kaduuk. Volgens mij volstaat het niet om te zeggen dat het KB voldoet aan de politieke beslissing. Een KB moet voldoen aan de wet. De wet is de uitdrukking van politieke beslissingen. De wet overslaan, lijkt mij een beetje bij de haren getrokken.

Ik meen dat door – ik zal het geen amateurisme noemen, want daarvoor bent u te competent – de slechte behandeling van het dossier vooral de mensen zelf daarvan het slachtoffer zullen worden. Er is rechtsonzekerheid. Het is onzeker voor de mensen of zij hun geld zullen krijgen, wanneer zij hun geld zullen krijgen en op welke manier."