NMA consulteert stakeholders over tariefvoorstel GTS

De Nederlandse regulator, de Energiekamer van NMa, organiseert, naast het reguliere tariefproces, een consultatie over het nieuwe tariefvoorstel van de Nederlandse aardgasvervoernetbeheerder GTS. De Energiekamer "verwacht dat een dergelijke herinrichting [van de tarieven] financiële gevolgen kan hebben voor partijen, zowel in positieve als negatieve zin". Op basis van de respons op de consultatie zou "de Energiekamer in staat [zijn] om op een zo vroeg mogelijk tijdstip de voorgenomen tariefherinrichting op al zijn merites te kunnen beoordelen".

Dit initiatief lijkt interessant om nader te volgen. Ook in België belet niets de CREG om over tariefvoorstellen van Fluxys een consultatie te organiseren. Tariefbeslissingen op basis van een ruime bevraging van de markt en rekening houdende met de legitieme en financiële belangen van de netbeheerder en de verzuchtingen van de consument zouden veel minder waarschijnlijk het voorwerp zijn van gerechtelijke procedures.

Oorspronkelijk bericht via het Nederlandse www.energierecht.nu

Lees u in

Geschreven inzichten