Onderzoek van de CREG naar de participatie van EDF in SPE

Antwoorden op een vraag van Tinne Van der Straeten (Groen!) stelde de federale minister van energie, Paul Magnette, gisteren in de bevoegde kamercommissie bedrijfsleven dat de CREG "de weerslag van de meerderheidsparticipatie binnen SPE vanwege EdF op de Belgische markt van de elektriciteitproductie en in het bijzonder op het mededingingsplan en op het vlak van de primaire energie" bestudeert. Indien de CREG vaststelt dat deze operatie de concurrentie zou kunnen schaden, behoort het haar toe aan de Raad voor de Mededinging of de minister van energie de maatregelen voor te stellen die zij met het oog op het verhelpen hiervan noodzakelijk acht.