Over nettarieven en leveranciers

In de kamer hebben leden van de meerderheid tweewetsvoorstellen ingediend die tot doel hebben (i) dat de transmissienetbeheerder Elia en de vervoersnetbeheerder Fluxys hun tarieven, na goedkeuring door de CREG, zo snel mogelijk bekend maken en (ii) dat de leveranciers die nettarieven verplicht moeten doorrekenen aan hun afnemers. De volksvertegenwoordigers willen zo een antwoord geven op de verzuchtingen van de CREG dat leveranciers tariefdalingen niet of niet snel genoeg reflecteren in hun facturen.

Zie over deze problematiek ook mijn eerder bericht.

Lees u in

Geschreven inzichten