Rooilijnplannen en gevelisolatie

Het Vlaams Parlement keurde op 30 april het voorstel van decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen goed.

Dit decreet regelt de vaststelling van rooilijnen. Het begrip 'rooilijn' wordt hierin gedefinieerd als "de huidige of de toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen".

Aangelanden mogen in principe niet over de rooilijn bouwen.

Hierop zijn er echter een aantal uitzondering. Eén daarvan is "het aanbrengen van gevelisolatie, waarbij de rooilijn of de bouwlijn met ten hoogste veertien centimeter
mag worden overschreden".