Studie over de impact van de emissiehandel op de elektriciteitsprijzen

De Studie van de CREG van 15 mei 2008 over "de impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België van 2005 tot 2007" deed heel wat stof opwaaien. Die studie verwees naar een studie van 9 maart 2006 van de CREG. Die laatste studie stond tot deze week nog niet online. Nu kan je ze vinden via deze link.