Studiedagen en conferenties

Graag wil ik kort nog even de aandacht vestigen op twee "energierechthappenings" die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden.

Op donderdag 26 april 2006 organiseert het Instituut voor Milieu- en Energierecht (K.U.Leuven) de jaarlijkse studiedag van de Vlaamse Vereniging voor Energierecht. Meer informatie vindt u hier. Zelf spreek ik daar over hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik.

Op dinsdag 29 en woensdag 30 mei organiseert de Nederlandse Vereniging voor Energierecht de 20ste European Energy Law Seminar in Noordwijk-aan-Zee. Op dinsdagvoormiddag mag ik daar een lezing geven over transit van aardgas.