vTn II

Na de Waalse regering blijkt nu ook de Vlaamse regering de uitbreiding van de vTn/rTr-leiding van Eynatten naar Zeebrugge (en omgekeerd) genegen te zijn.

Op voorstel van minister Van Mechelen besliste de Vlaamse regering op donderdag 19 juli:

"De nv Fluxys bereidt de realisatie voor van een nieuwe aardgastransportleiding door Vlaanderen, het zogenaamde VTN2-project. Het gaat om een hoofdtransportleiding van grote diameter. Vanuit ruimtelijk oogpunt kan het VTN2-project beschouwd worden als een "ontdubbeling" van de bestaande VTN-leiding. De Vlaamse Regering ondersteunt principieel het VTN2-project. Er zal een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt, waarbij de ruimtelijke impact van het project voldoende kwalitatief wordt omschreven. Zonodig wordt aanvullend bij het project-MER tijdig gestart met de opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport."