Afwegingskader voor biobrandstoffen

Groen diende op 7 maart 2007 een voorstel van resolutie in "betreffende de invoering van duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen en groene stroom" dat op 26 maart 2007 verworpen werd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. De voornaamst reden voor de verwerping is het ontbreken van een Europees kader voor zulke criteria.

Tijdens de laatste commissievergadering van het vorige werkingsjaar op 3 juli 2007 stelden Eloi Glorieux en Sabine Poleyn nog vragen om uitleg over de negatieve effecten van de ontwikkeling van biobrandstoffen op de voedselprijzen.

De nieuwbakken minister Crevits stelde dat ze "begaan is met de problematiek" maar dat "Vlaanderen alleen niet sterk staat" en de "we moeten proberen om dat op grotere schaal aan te pakken".

Een trans- of internationaal certificeringssysteem, zoals door de Europese Unie wordt voorbereid, lijkt voor de minister een uitstekend aanknopingspunt. Verder verwees zij naar een voorlichtingsnamiddag van het Vlaams Energieagentschap op 7 mei 2007 met tal van betrokken partijen, waarop de Nederlandse en Britse voorstellen toegelicht werden. Nederland heeft een toetsingskader voor duurzame biomassa uitgewerkt en het Verenigd Koninkrijk onderzoekt de verslaggeving. Tot slot verwees zij ook naar "het certificatensysteem van Electrabel, dat duurzame biomassa waarborgt".

Read in

Written insights