De Standaard over het uitstel van de kernenergie

De langere levensduur van afgeschreven kerncentrales levert (…) minstens enkele honderden miljoenen op. Daar zal nog wel een stevig robbertje met Electrabel over moeten worden uitgevochten. Een nieuwe pax electrica moet er dus, na al het lopende onderhandelingswerk, nog komen.

(…) Hoe past dit verhaal in de noodzaak om de almacht van Electrabel op onze energiemarkt in te dijken? Nu gaat de overheid immers aan de quasi-monopolist vragen om te investeren, nadat het signaal de voorbije jaren is geweest: inkrimpen! Maar welke alternatieve stroomverdeler wil bieden op een Electrabel-kerncentrale die grondig moet worden vernieuwd?

De onderhandelende partijen gaan erg licht heen over de verminderde stimulans om te investeren in onderzoek naar en productie van schone energievormen. Ze willen een deel - hoe groot? - van de winst aanwenden voor algemeen beleid. Het is waar dat er wellicht niet meteen voldoende innovatieprojecten voorliggen om al dat geld in te stoppen. Maar nu wordt het signaal gegeven dat het allemaal niet zo nodig hoeft. Terwijl het hier toch om een beloftevolle sector gaat die groei en banen kan opleveren. De kans om daarin een pioniersrol te spelen, mogen we niet zomaar overboord gooien.

Bart Sturtewagen

Read in

Written insights