GDF Suez en het gouden aandeel

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over het vermeende gouden aandeel dat de Belgische Staat zou verweren in de nieuwe fusiegroep GDF Suez.

In de Kamercommissie Bedrijfsleven van 2 oktober 2007 verklaarde minister Verwilghen:

"Ik kom tot een laatste element, dat betrekking heeft op de mechanismen. Ik wil daarover, ten eerste, zeggen dat wij binnen Distrigas en Fluxys reeds over het nodige mechanisme beschikken. Er worden twee vertegenwoordigers afgevaardigd door de regering, door de minister van Energie. Zij hebben trouwens een vetorecht en gebruiken het, als het nodig is. Daarnaast werd er door de fusiegroep aan de Belgische Staat ook een golden share toegezegd. Wij hebben ook alle stappen ondernomen om die te krijgen. Ik heb zelfs gezien dat de Fransen ondertussen ook een golden share vragen. Zij hebben dat niet echt nodig, want zij hebben een belangrijke participatie in procenten, maar klaarblijkelijk werkt het voorbeeld van België inspirerend, vermits zij ook een golden share hebben gevraagd. Dat betekent dat de Belgische Staat in de toekomst ook binnen de elektriciteitsmarkt, met name in Elia en binnen de gefuseerde groep, een aantal regeringsvertegenwoordigers zal hebben. Zij zullen van een dergelijk vetorecht kunnen gebruikmaken wanneer het gaat om het verdedigen van de strategische belangen die eigen zijn aan België."


Uit deze verklaring zou moeten blijken dat GDF Suez toegezegd heeft dat de Belgische Staat zulk gouden aandeel krijgt.

Het persbericht na de federale ministerraad van 21 september 2007 stelt het iets minder absoluut:"De ministerraad besliste minister van Energie Marc Verwilghen op te dragen om reglementaire teksten uit te werken die de golden share van de Belgische regering in de fusiegroep SUEZ-Gaz de France vrijwaren. De minister van Energie zal ook de bevoegde instanties bij de Europese Commissie contacteren om de toestemming voor de golden share te bekomen."

Hier is er geen sprake van een toezegging, maar van het opleggen (via reglementaire teksten) van zulke golden share.

Uit het persbericht van Suez-Electrabel van 6 oktober blijkt tenslotte niets over een toezegging voor wat betreft het gouden aandeel. Het bericht bevat enkel de cryptische zin:"De regering bevestigt het belang dat zij hecht aan het behoud van een duurzame relatie met de sector via adequate overlegmechanismen en om, van daaruit, de algemene stabiliteit te garanderen van het reglementaire kader dat van toepassing is op de Groep."

Met andere woorden: Suez en de Belgische regering kwamen enkel overeen dat er "adequate overlegmechanismen" bestaat, die behouden moeten blijven.