Heffing op ongebruikte sites voor de productie van elektriciteit

Eind 2006 voerde de federale wetgever een heffing in op ongebruikte sites voor de productie van elektriciteit. De bedoeling van deze heffing was dat Electrabel, de eigenaar van die sites een deel van die sites zou verkopen aan concurrerende elektriciteitsondernemingen.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat die heffing niet in strijd was met de Grondwet.

In 2008 zou die heffing oplopen tot iets meer dan 50 miljoen EUR. In 2009, na de aanpassing van de wet, zou de heffing ongeveer 70 miljoen EUR bedragen.

In antwoord op een vraag van Katrien Partyka erkende minister Magnette gisteren in de kamercommissie bedrijfsleven dat de heffing zijn beoogde effect gemist heeft. Electrabel zou nog geen enkele site verkocht hebben aan concurrerende ondernemingen.

Het is echter onduidelijk of de overheid verdere stappen wil zetten om die productiesites alsnog te doen verkopen.

Read in

Written insights