Is kernenergie betaalbaar?

Duizelingwekkende cijfers gaf Magnette gisteren in de Kamercommissie Bedrijfsleven in antwoord op een vraag van Tinne Van der Straeten over de stand van zaken, ontmantelinskosten en evolutie van de ontmanteling van BP1 (Eurochimic) en BP2 (ex-waste-installaties van SCK).

Kostprijs sanering 1989-2007:
- BP1: 310 miljoen euro;
- BP2: 215 miljoen euro.

De Belgische staat betaalde voor BP1 153 miljoen euro (6,17 miljard BEF); de elektriciteitssector voor BP2 144 miljoen euro (5,8 miljard BEF).

"Tevens werd gebruikt gemaakt van inkomsten uit de intrestopbrengsten van de middelen, beschikbaar in de passieffondsen, van het saldo van de bedragen destijds ter beschikking gesteld door Eurochimique en van beperkte inkomsten uit de tarificatie van standaardafval die ontmantelingsprovisies voor enkele installaties van het passief BP2 insluit en waartoe alle afvalproducenten bijdragen.

Vanaf 2003 wordt de financiering van de passiva BP1 en BP2 verzekerd via een deel van de federale bijdrage die geheven wordt op het verbruikte kilowattuur. Voor de periode 2003-2007 werd een totaalbedrag betaald aan Niras, gelijk aan 258 miljoen euro. Volgens de recentste schatting vertegenwoordigt de nog uit te voeren saneringsactiviteit een bedrag van 884 miljoen euro inzake ontmanteling."

De sanering van BP1 en BP2 zullen "nog ten minste tot 2020 worden voortgezet".

Read in

Written insights