Liberalisering in de partijprogramma's (verkiezingen 2010)

De PS gelooft nog steeds niet in een geliberaliseerde energiemarkt. Aan (het terugdraaien van) de liberaliseringstendens van de jaren '90 spendeert de partij zelfs een apart hoofdstuk. In de energiemarkt beperkt zij haar voorstellen voor een betere marktwerking tot een controle van de prijsevolutie en een mogelijkheid voor de overheid om maximumprijzen op te leggen.

Het huidig prijsniveau moet stabiel blijven volgens de Waalse liberalen. Een prijsdaling sluit de MR evenwel niet uit. Hiertoe moet er "une pression concurrentielle suffisante sur les différents segments du marché libéralisés (sic)" komen en een betere integratie van de Duits-Franse-Benelux markt door meer interconnectiecapaciteit.

Ook de cdH ziet heil in meer integratie van de Duits-Franse-Benelux markt en een betere interconnectie. Daarnaast wil de partij ook de noodzakelijke voorwaarden scheppen waardoor nieuwe producenten zouden kunnen investeren. PPS in de energiesector of het inroepen van artikel 5 Elektriciteitswet (procedure van offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie wanneer de bevoorradingszekerheid niet voldoende wordt gegarandeerd) sluit de partij niet uit.

Er moet onderzoek komen naar de mogelijkheden om een level playing field te organiseren die noodzakelijk is om meer concurrentie op de elektriciteitsmarkt te krijgen, stelt de CD&V. Een 'slagkrachtige en onafhankelijke' regulator is voor de partij een garantie voor een goede marktwerking. Ook de CD&V wil competitieve sites aan andere spelers aanbieden, onder meer via het mechanisme van tenders. Samen met de gewesten moeten er stappen gezet worden om de procedures voor de bouw en exploitatie van nieuwe sites te vereenvoudigen.

De sp.a ziet maar één oplossing: een door de overheid gecontroleerde aankoopcentrale verkochte de nucleair opgewekte elektriciteit: "Door de nucleaire productie eerlijk te verkopen, breken we de almacht van de historische monopolist en dalen de prijzen." De Synatom-leningen worden ter beschikking gesteld van alle investeerders. Duidelijkheid over de sluiting van de kerncentrales zal nieuwe investeringen aantrekken.

Volgens N-VA ligt de oplossing in het aanmoedigen van nieuwe spelers in de markt. Enigszins in tegenspraak hiermee is de verplichting voor de nucleaire producenten om te investeren in hernieuwbare energie. Of de markt hierdoor concurrentiëler zal worden is volgens de N-VA zeker en volgens mij een grote vraag.

Groen! zoekt de oplossing in een snelle en rigoureuse omzetting van het derde pakket (met een belangrijke versterking van de taken van de regulator). Groen! zet volop in op decentrale productie, waarbij overleg met de gewesten noodzakelijk is.

Open Vld kiest 'resoluut' voor een concurrentiële markt. Geen enkele marktspeler mag meer dan 45% marktaandeel hebben. Van de nucleaire productie mag er ook geen marktpartij meer dan 50% hebben. Ook voor de Vlaamse liberalen is "een sterke regulator die toeziet op een correcte prijszetting" essentieel.