Nieuw vrijstellingenbesluit

De Vlaamse regering nam vandaag in eerste lezing een nieuwe versie van het vrijstellingenbesluit aan. Het persbericht luidt als volgt:
Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt de Vlaamse Regering de lijst van de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. Deze lijst is door de Vlaamse Regering vastgesteld op 14 april 2000. Omdat het een opsomming is zonder structuur of logische volgorde, en zo gedetailleerd dat sommigen alles wat niet letterlijk op de lijst staat als vergunningsplichtig beschouwen, moet de lijst aangepast worden. De Vlaamse Regering hecht daarom principieel haar goedkeuring aan het besluit met de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.