"Philippe Henry houdt de aanleg van een aardgaspijpleiding naar Marcinelle Energie tegen"

Alle Waalse media berichtten gisteren over de 'weigering' van Philippe Henry, Waals minister van ruimtelijke ordening, om een stedenbouwkundige vergunning toe te kennen voor de aanleg van een aardgaspijpleiding door Fluxys naar de geplande elektriciteitscentrale van Marcinelle Energie (Duferco en ENEL). De reden hiervoor zou zijn dat het nog onvoldoende juridisch en technisch zeker is of de pijpleiding, die ook in de buurt van een graverij zou gelegd worden, vanuit veiligheidsoverwegingen wel kan aangelegd worden:
"On parle ici d’une conduite de gaz qui fait un mètre de diamètre et qui est à proximité d’une carrière avec des tirs de mines. Par conséquent, il est important d’avoir une sécurisation tant juridique que physique pour éviter des recours. Une rencontre est prévue avec Fluxys pour étudier des alternatives avec eux" (zie artikel in La Libre Belgique)
Ik ken het dossier niet, maar mij lijkt de argumentatie nogal vreemd.

Voor die pijpleiding is een vervoersvergunning afgeleverd door de federale minister van energie nodig. Fluxys heeft ook een verklaring van openbaar nut bekomen. Uit ervaring weet ik dat het bekomen van zo'n vervoersvergunning niet kan zonder een uitvoerig onderzoek naar de technische veiligheid door de diensten van de FOD Economie. Daarnaast zal er, wanneer de aardgaspijpleiding zou aangelegd worden, een veiligheidszone zijn van 15 meter waarbinnen werken die enig gevaar zouden kunnen opleveren voor de leiding aan bijzondere verplichtingen onderworpen zijn.

Uiteraard moet een vergunningverlenende overheid rekening houden met alle omgevingsfactoren vooraleer een vergunning af te leveren. Wanneer die omgevingsfactoren al stringent onderzocht en uitvoerig beschermd zijn, rijst de vraag waarom de vergunningverlenende overheid de werken wenst tegen te houden.

Die vraag geldt des te meer in het licht van de noodzaak om bijkomende elektriciteitscentrales in ons land te bouwen. Of wenst Philippe Henry (Ecolo) mee te werken aan de politiek van het fait accompli om de verlenging van de levensduur van de jongste vier kerncentrales mogelijk te maken?

Read in

Written insights