Raad van State verwerpt de mogelijkheid tot het inleveren van niet-Vlaamse groenstroomcertificaten

In verschillende arresten van 1 februari 2010 verwerpt de Raad van State de mogelijkheid voor leveranciers om niet-Vlaamse groenestroomcertificaten in te leveren om te voldoen aan hun inleveringsverplichting op basis van artikel 23 Elektriciteitsdecreet.

De Raad verwijst hiervoor expliciet naar artikel 25 Elektriciteitsdecreet. Die bepaling beoogt, volgens de Raad van State, de Vlaamse overheid het aanvaarden van vreemde certificaten slechts toe te laten wanneer voldoende garanties bestaan op "o.a. betrouwbaarheid, manier van opwekken, enz." en het bestuur te laten inspelen op nieuwe Europese richtlijnen (Parl. St. Vl. Parl., 1999-2000, nr. 285/1, p. 27).
"De territoriale vereiste inzake de certificaten die door de VREG kunnen aanvaard worden, wordt aldus specifiek geregeld in artikel 25 van het decreet, dat bijzondere vormvoorschriften bevat; uitzonderingsbepalingen getroffen op grond van artikel 24 kunnen daarvoor niet in de plaats komen, noch expliciet, noch impliciet."