Toepassing door de VREG van de nieuwe regeling rond groenestroomcertificaten voor PV-installaies

Vandaag publiceert de VREG zijn Mededeling over de concrete toepassing door de VREG van een aantal recente decreets- en besluitswijzigingen met betrekking tot de toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt uit zonnepanelen.

In deze Mededeling gaat de VREG dieper in op de volgende aspecten:
- Datum van indienstname van PV-installatie / zonnepaneel;
- Uitbreiding van een installatie;
- Isolatievoorwaarden voor zonnepanelen op een woning;
- Minimumsteun voor zonnepanelen door de netbeheerder: looptijd en bedrag afhankelijk van datum van indienstname;
- Beginpunt voor de toekenning van groenestroomcertificaten door de VREG;
- Mogelijke controles door de VREG en de distributienetbeheerder.

Read in

Written insights