Uitbreiding van de vTn/rTr-leiding Eynatten-Opwijk

Met het oog op de uitbreiding door Fluxys van de vTn/rTr-(transit)leiding tussen Eynatten en Opwijk publiceerde de Waalse regering in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2007 het Besluit van de Waalse Regering van 15 maart 2007 tot herziening van de gewestplannen Verviers-Eupen, Luik en Hoei-Borgworm. De uitbreiding van deze leiding was al langer aangekondigd.

Opvallend zijn wel de overwegingen die aan het besluit voorafgaan en die verschillende aspecten van de aardgassector in België dooreengooien.

Enerzijds verwijst de Waalse regering naar het belang van de vTn-leiding als transitleiding, waarvoor zij in de eerste plaats refereert naar "de omvang van de aardgasreserves van de Russische Federatie". De vraag "naar Russisch gas in het Verenigd Koninkrijk [zal] meer dan waarschijnlijk toenemen". Welnu, stelt de Waalse regering, het tracé tussen Eynatten en Zeebrugge draagt tot een dergelijke doorvoer bij. De twee ingangspunten door de aansluiting op de leidingen TENP van Ruhrgas en WEDAL van Wingas zouden strategische verbindingspunten zijn voor de bronnen van Russisch aardgas. Verder stelt de Waalse regering vanst dat "op de capaciteiten van vTn-1 (8 tot 10 miljard m3 per jaar) helemaal is ingeschreven door shippers voor de lange-termijndoorvoer en dat reeds gedeeltelijk is ingeschreven op de capaciteiten van het vTn-2-project voor de lange-termijndoorvoer Eynatten-Zeebrugge". De regering verwijst trouwens naar "de voorname rol van de Hub van Zeebrugge op de internationale korte-termijnmarkt voor aardgas". De ingangscapaciteit in Eynatten zal met de volledige aanleg van de vTn-2-leiding tot in Zeebrugge ongeveer 18 miljard m3 per jaar zal bereiken, wat de behoeften zou moeten dekken tot na het jaar 2020;

Volgens de Waalse regering zal "de versterking van een dergelijke as voor toevoer van vloeibaar aardgas ertoe bijdraagt de centrale positie van België in die aangelegenheid te verstevigen".

Ondanks het belang van de leiding voor de transit van aardgas, heeft de Waalse regering in haar overwegingen anderzijds ook oog voor de bevoorrading van het land en het binnenlandse vervoer van aardgas. Zij verwijst hierbij naar de stelling van de CREG dat de Belgische vraag naar aardgas gemiddeld met ongeveer 3 % per jaar zal toenemen tegen 2014. Het relatieve belang van Eynatten voor de bevoorrading van de Belgische markt met vloeibaar aardgas volgens die vooruitzichten tussen 2004 en 2014 van 7 naar 17 % zou springen. Daarom is het volgens de Waalse regering noodzakelijk 3 tot 4 miljard m3 aardgas per jaar te waarborgen voor de bevoorrading van de Belgische markt vanuit Eynatten.

Opvallend is dat de Waalse regering meent "dat de verhoging van het vervoerde volume bij zal dragen tot een verlaging van de aardgasprijs in België".

Nog opvallender is dat uit de overwegingen duidelijk blijkt dat "de vTn-1-leiding niet alleen bijdraagt tot het internationale gasvervoer, maar eveneens tot de versterking van de bevoorradingscapaciteit van de Belgische en de Waalse markt dankzij de afnames die plaatsvinden in Berneau, Zomergem en Wachtebeke". Hierbij verwijst men naar "de bestaande koppeling tussen vTn-1 en het openbare verdelingsnet van ALG, de leidingen naar Verviers, de provincie Luxemburg en de toevoeras SEGEO".

Tenslotte blijkt uit de tekst dat er nu al gedacht wordt aan een vTn 3-leiding na 2020.

Het Jaarverslag 2006 (p. 17) van de CREG meldt echter:

De steeds langere termijn voor het verlenen van de verschillende vergunningen en de snelle evolutie van de internationale aardgasmarkt zijn de voornaamste argumenten die FLUXYS N.V. aanhaalt om zijn investeringsbeleid te verantwoorden en dit zowel voor de Belgische markt als voor de doorvoermarkt. Zo stelt FLUXYS N.V. bijvoorbeeld zijn beslissing om een tweede vTn-project van Eynatten naar de Duitse grens aan te leggen uit zolang er over doorvoercontracten wordt onderhandeld.