Wijzigingen aan het luik hernieuwbare energiebronnen in het Waalse Elektriciteitsdecreet

De CWaPE publiceerde afgelopen week-end op zijn website zijn omstandig advies met betrekking tot het Waalse ontwerpdecreet tot wijziging van het Waalse Elektriciteitsdecreet van 12 april 2001 voor wat betreft het luik "groene elektriciteit".

Samengevat behelst het ontwerpdecreet:
- Een wijziging van de duur waarbinnen groenestroomcertificaten kunnen verleend worden van 10 naar 15 jaar. Het ontwerp houdt wel rekening met het feit dat sommige installaties al na 10 jaar rendabel kunnen zijn. In zulk geval wordt de steun tijdens de laatste vijf jaren afgebouwd of stopgezet;
- Een verruiming van de steun aan bepaalde zeer innoverende WKK-installaties op basis van biomassa;
- Het opheffen van de automatische erkennig van groenestroomcertificaten uit andere gewesten;
- De beperking van het toekennen van groenestroomcertificaten aan biomassa-installaties met een vermogen groter dan 20 MW;
- Een regeling van de steun aan installaties die al in gebruik waren voor de inwerkingtreding van het Elektriciteitsdecreet in 2001;
- Een aanpassing van de productiesteun;
- Een verbetering van de steun aan photovoltaïsche installaties.

Read in

Written insights