Gouden aandeel en overleg

De regering blijft nog steeds geloven in het bekomen van een gouden aandeel in de fusiegroep GdF Suez. Volgens minister Magnette is het hiervoor noodzakelijk dat er "wetgevende en uitvoerende Franse rechtsbeschikkingen komen". De regering blijft hiervoor druk uitoefenen op de Franse regering. Daarnaast werkt de regering ook aan een "mechanisme van overleg met de drie partijen" (GdF Suez, de Franse en de Belgische regering) waardoor "aan de Belgische regering specifieke rechten [worden toegekend] die haar in staat stellen voorafgaand aan de vergaderingen van de raad van bestuur van de energiegroep Suez-GDF ingelicht te worden en een overleg op te starten met betrekking tot de punten die de bevoorradingszekerheid van België in het gedrang dreigen te brengen". Dit overlegmechanisme zou alleen maar dienen "te worden gezien als een overgangsfase tot de inspanningen met het oog op het verkrijgen van een werkelijk gouden aandeel vruchten zullen afwerpen".