Nachttarief ook op feestdagen?

In antwoord op een schriftelijke vraag van Melchior Wathelet om het Nachttarief ook toe te passen tijdens feestdagen, stelde de minister van klimaat:

De eventuele uitbreiding van dit tarief tot het verbruik dat wordt geregistreerd op feestdagen dient diepgaand te worden onderzocht, voornamelijk met het oog op de invloed op zowel de eindgebruikers als de leveranciers en de distributienetbeheerders.

Ook zal ik de CREG vragen om over te gaan tot een uitvoerige analyse van dit voorstel, alsook om mij hierover een advies te verstrekken, desgevallend samen met een voorstel tot aanpassing van de reglementaire tariefbepalingen daaromtrent.

Lire dans

Aperçus écrits