Afstanden windturbines ten opzichte van radars

De afgelopen maanden was er nogal wat ongenoegen bij een aantal promotoren van windturbines over de afstandsregel van 15 kilometer die de luchtvaartautoriteiten en het ministerie van defensie hanteerden om een al dan niet gunstig advies te geven over aanvragen voor de plaatsing van windturbines.

In antwoord op een schriftelijke vraag van Bart Van Malderen stelde minister Muyters dat het ministerie van defensie weliswaar de 15 kilometer-beperking wenst aan te houden, maar dat hij hierover binnenkort nieuwe richtlijnen zal uitschrijven die die absolute verplichting enigszins matigen.

Binnen een straal van 500 meter van radars zal het strikt verboden blijven om windturbines te bouwen. In de zone van 500 m tot 15 km is die bouw eveneens verboden, maar kan op basis van een uitgebreide studie hierop een uitzondering worden gegeven.

Lees u in

Geschreven inzichten