Betrouwbaarheid van de distributienetten

In een antwoord op twee schriftelijke vragen (nr. 530 en nr. 531) van Vlaamse volksvertegenwoordiger Decaluwé, gaf minister Crevits een overzicht van de betrouwbaarheid (of, anders gesteld, van de onderbrekingen) van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas in 2006.

Elektriciteit
- Een distributienetgebruiker had in 2006 gemiddeld 28 minuten en 22 seconden geen elektriciteit als gevolg van incidenten op het net;
- De onbeschikbaarheid als gevolg van geplande werken bedroeg in 2006 12 seconden.
- 93% van de klachten over het spanningsniveau (één klacht per 1003 netgebruikers) bleken onterecht te zijn;
- Er waren 1.066 klachten over de dienstverlening op de vermelde thema’s door de distributienetbeheerders behandeld (of één klacht per 3018 netgebruikers);
- De distributienetbeheerders (met uitzondering van Elia) vervoerden 37.031.726 MWh elektriciteit over hun distributienetten. Het gezamenlijke netverlies bedroeg 1.418.270 MWh of 3,83%;
- "Met een onbeschikbaarheid van het distributienet kleiner dan een half uur, of een beschikbaarheid van 99,996 % behoort Vlaanderen tot de top van de wereld wat betreft leveringszekerheid."

Aardgas
- Een distributienetgebruiker op het Vlaamse distributienet had in 2006 gemiddeld 6 minuten geen aardgas als gevolg van geplande werken op het net;
- De niet-geplande onbeschikbaarheid en onbeschikbaarheid als gevolg van incidenten is verwaarloosbaar klein en bedraagt gemiddeld enkele seconden.
- Er waren 815 meldingen van drukproblemen (één klacht per 2053 netgebruikers);

Een gedetailleerd overzicht van de gerapporteerde kwaliteitsindicatoren over de dienstverlening van distributienetbeheerders in 2006 (zowel naar bevoorradingszekerheid, spanningskwaliteit als geleverde diensten) kan teruggevonden worden in het rapport aardgas en het rapport elektriciteit dat door de VREG gepubliceerd werd op haar website.

Lees u in

Geschreven inzichten