Brussel lijkt te opteren voor maximumprijzen op de kleinhandelsmarkt

In het Brusselse regeerakkoord staat de volgende cryptische zin: "Bij een regionalisering van deze materie zal een progressieve tarifering van elektriciteit en gas (afhankelijk van de samenstelling van het gezin) ingevoerd worden."

Het is niet geheel duidelijk of de Brusselse coalitie hiermee opteert voor variabele distributienettarieven dan wel of zij een price-cap, maximumprijzen, wil invoeren voor de retailprijzen, de prijzen die de elektriciteitsleveranciers kunnen vragen aan de eindafnemers.

In ieder geval, een regionalisering van de bevoegdheid over de energietarieven (artikel 6, § 1, VII, tweede lid, 4°, BWHI) lijkt nog niet voor morgen te zijn.